Confidentialitate

Oftapro Centru Medical este operator de date cu caracter personal (inregistrata in registrul general de evidenta ANSPDCP cu nr. 0003144/09.02.2010.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC OFTAPRO CENTRU MEDICAL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: evidenta electronica a pacientilor clinicii, necesara pentru efectuarea programarilor si pentru efectuarea rapida a programarilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de asteptare la telefon sau in fata operatorului, atunci cand programarea se face personal la secretariatul clinicii) si pentru usoara urmarire a antecedentelor medicale ale pacientilor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Insa aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuarii programarii solicitate, ca urmare imposibilitatea de a va oferi serviciile pentru care va adresati clinicii noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Oftapro Centru Medical SRL, Bucuresti, sector 4, Bd. Marasesti nr. 15, cod postal 040251. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator/imputernicit.”

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa office@oftapro.ro.