Oftapro Centru Medical este operator de date cu caracter personal (înregistrată în registrul general de evidență ANSPDCP cu nr. 0003144/09.02.2010.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, SC OFTAPRO CENTRU MEDICAL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: evidența electronică a pacienților clinicii, necesară pentru efectuarea programărilor și pentru efectuarea rapidă a programărilor la consulturi ulterioare (scurtarea timpului de așteptare la telefon sau în fața operatorului, atunci când programarea se face personal la secretariatul clinicii) și pentru ușoara urmărire a antecedentelor medicale ale pacienților.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuării programării solicitate, ca urmare, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care vă adresați clinicii noastre.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Oftapro Centru Medical SRL, Bucuresti, sector 4, Bd. Marasesti nr. 15, cod postal 040251. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator/împuternicit.”

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa office@oftapro.ro.